نام اثر: زندگی مشترک

تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم

ابعاد: 100-80

ادامه مطلب
بالا